שרשי פתוח

מלים: איוב כ"ט 19

לחן: שרה לוי תנאי

עבוד: משה רסיוק