שמחו נא (1954)

מלים ולחן: מתתיהו שלם - ווינר (1904 - 1975)

למקהלה: ל. ברנשטיין