Urmas Sisask (b. 1960) 

Salve regina

 

המלחין האסטוני אורמס סיססק  נולד ב-1960, ומלבד הלחנה הוא מאוהב באסטרונומיה, ובהקשרים שלה למוזיקה. עניין זה מוצא את ביטויו ביצירותיו. פן אחר של המלחין הוא מוזיקה דתית. עשרים וארבעה שירי קודש תחת הכותרת "גלוריה פטרי" מ-1988 זכו לפופולריות רבה. סיססק משתמש בגרעינים מלודיים סמיכים ומקצבים שָׁמניים חזקים. ביצירתו סלווה רגינה עושה סיססק שימוש רב באוסטינטו (תבנית מלודית ו/או מקצבית החוזרת פעמים רבות). קו הבס ה"עיקש" כולל קוינטות מקבילות, דבר המשווה אופי "עתיק" ליצירה. שנויי דינמיקה איטיים וקיצוניים תורמים ליצירת הרושם. השירה באסטונית ובלטינית.