ראובן סרוסי (נ. 1959)

Bass Tenor Alt Soprano All Details
  
EA JUDIOS - Chamber Cantata on Sephardic Songs Youtube Translation
   תרגום
בס טנור אלט סופרן כללי                             bars 1-19 pronunciation
בס טנור אלט סופרן כללי                             bars 20-54 pronunciation
בס טנור אלט סופרן כללי                             bars 64-130 pronunciation
בס טנור אלט סופרן כללי                             bars 136-168    pronunciation
טנור אלט סופרן כללי                             bars 187-240 pronunciation
בס טנור אלט סופרן כללי                             bars 241-308 pronunciation
טנור אלט סופרן1 כללי סופרן2                             bars 375-463       pronunciation
בס טנור אלט סופרן1 כללי סופרן2                             bars 464-511 pronunciation
בס טנור אלט סופרן1 כללי סופרן2                             bars 547-614 552-605 pronunciation
בס טנור אלט סופרן1 כללי סופרן2                             bars 610-666 pronunciation
בס טנור אלט סופרן1 כללי סופרן2                             bars 680-749 pronunciation