מרדכי סתר (1916-1994)


 

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details midi
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים אשת חיל
פרטים קנטטה לשבת
בס טנור אלט סופרן כללי                          1.שיר השירים תיבות 27-66 (מקהלה וסולנים משולבים יחד)
טנור2 טנור1 אלט1 אלט2 כללי                                                  תיבות 72-94
בס טנור אלט סופרן1 כללי סופרן2                                                  תיבות 95-110
                         2. הבו לאדוני
בס1 טנור אלט סופרן כללי בס2                                                 תיבות 1-42       (קובצי הקולות הואטו מאוד)
בס1 טנור אלט סופרן כללי בס2                                                 תיבות 82-109
בס1 טנור אלט סופרן כללי בס2                                                 תיבות 113-150
בס1 טנור אלט סופרן כללי בס2                                                 תיבות 157-211  (קובצי הקולות הואטו מאוד)
בס טנור אלט סופרן כללי                          3. לכה דודי
סולו טנור אלט סופרן כללי                          4. שלום עליכם
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי                            6. ויכולו השמים והארץ           (קובצי הקולות הואטו מאוד)    
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2          
                 
בס טנור אלט סופרן כללי                            7. יתגדל ויתקדש