גיל שוחט (נ. 1973)

 

Bass Bar Tenor  Alt

Mez.

Soprano   All  Details     midi
  

Requiem (2005)

בס בריטון טנור אלט מצו סופרן כללי

1. Requiem

  
בס בריטון טנור אלט מצו סופרן כללי

2. Kyrie

      
בס בריטון טנור אלט מצו סופרן כללי

3. Dies Irae

  
בס בריטון טנור אלט מצו סופרן כללי

4. Lacrimosa

Live   
בס בריטון טנור אלט מצו סופרן כללי 5. Agnus Dei   
בס בריטון טנור אלט מצו סופרן כללי 6. In Paradisum