תרזה יפה

 

מלים: ח. נ. ביאליק

לחן: נ. כהן הברון

עיבוד: מ. רסיוק