צור משלו אכלנו

נעימה מסורתית

עבוד למקהלה מעורבת: גיל אלדמע