ושאבתם מים

ישעיה י"ב פסוק ג'

לחן: ע. עמירן

למקהלה: ק. סלומון