מבנה קובצי הלימוד הוא כדלקמן:

הקובץ הכללי הוא במהירות הנקובה, קובצי הקולות הואטו בהרבה.

קטעי האלתור המופיעים בתיבה 18 ובתיבה 51 אינם קיימים ובמקומם מופיעה תיבת דמימה.

לפני קטעים B ו- G מופיעה תיבת דמימה.

בקטעים B ו- G הקולות מושמעים בקובץ הכללי ביחד - בקווינטות מקבילות (ולא על פי ההוראות בפרטיטורה) ובקובצי הקולות מופיע במקומות אלה הקול סולו.