משה זורמן (נ. 1952)

מרומא לירושלים

לפי מסורת יהודי איטליה

טכסט מן המקורות

 

היצירה (למקהלה ולתזמורת) הולחנה כפרק אחד המטפל בארבעה טכסטים נפרדים.

לצורך לימוד חולק החומר לארבעה קטעים נפרדים על פי הטכסט.