בצעד קל, חרמש קלל, יונף אל על

משירי יצחק שנהר

מנגינות מקוריות: ידידיה אדמון, מרדכי זעירא

מוסיקה: משה זורמן