מרק לברי (1903-1967)

  

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details     midi
בס1 טנור1 אלט סופרן כללי פרטים  הורה אופ' 206 מס' 3 Live
בס2 טנור2
פרטים  שיר השירים אופ' 137 טכסט אתר מרק לברי
בס1 טנור1 אלט סופרן כללי  

                     1. שיר השירים אשר לשלמה

   
בס2 טנור2
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי                        5. מי זאת עולה מן המדבר    
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי                        6 א. שובי    
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2
בס טנור אלט סופרן כללי                        6 ב. שובי השולמית    
שולמית
בס טנור1 אלט סופרן כללי                        10. השבעתי אתכם בנות ירושלים    
שלמה טנור2 שולמית
    אלט סופרן כללי                        11. צאנה וראינה בנות ציון    
בס1 טנור1 אלט סופרן כללי                        13. מי זאת הנשקפה כמו שחר    
בס2 טנור2              
שולמית   אלט סופרן כללי                        15. מה דודך מדוד היפה בנשים    
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי                        17. Finale - כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי אהבה    
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2       הערה    
שלמה

Narr.

Sheph.

שולמית          
                 
 תמר אופ' 276 Live אתר מרק לברי
בס טנור אלט סופרן כללי                         9. את הבנות נמצא נא P9 - P13 bars 32-62
בס טנור אלט סופרן כללי                       9b. אה P14 - P17 bars 112-141
בס טנור אלט סופרן כללי                          10. יהודה! יהודה! איש החיל שר מרעה! P18 - P21 bars 31-55
בס טנור אלט סופרן כללי                        12. זמרו ליין שיר P22 - P24

bars 1-22

בס טנור אלט סופרן כללי                          12. אה, יהודה! יין P27 - P31

bars 52-90

בס טנור אלט סופרן כללי                        14a. אי המורדת, אי החוטאת? P32 - P36 bars 28-80
בס טנור אלט סופרן כללי                        14c. זה הוא דבר החוק P37 bars 98-113
בס טנור אלט סופרן כללי                          15. מות אשתי מידך הוא P38 - P43 bars 1-64
בס טנור אלט סופרן כללי                          21. Finale P64 - P71

bars 29-110