תווים

תרגיל מספר 4

דף תווים ריק

       
  ערכי התווים בשפות שונות pdf ערכי התווים בשפות שונות docx  
       
  מרווחים פיתגוראיים ההפרש הפיתגוראי מרווחים נפוצים ביחידות שונות
       
  מרווחים תרגיל מספר 1 קובץ התווים עבור תרגיל מספר 1
       
  שורת הצלילים העיליים   תדירויות צלילים לפי כיוונון מושווה
       
  סולמות

תרגיל מספר 2

 
       
  הדגמת מודוסים וסולמות נוספים    
       
  מז'ור ומינור תרגיל מספר 3 סדר הסימניות בסולמות מז'ור
       
  אקורד משולש תרגיל מספר 5  
       
  היפוכי אקורד משולש